Erik Sørensen

Politiske hverv

Medlem af Byrådet i Brønderslev kommune.
Næstformand i Ældreomsorgsudvalget.
Bestyrelsesmedlem Brønderslev Forsyning A/S.
Bestyrelsesmedlem Brønderslev Vand A/S.
Bestyrelsesmedlem I/S Reno Nord.
Bestyrelsesmedlem Modtagestation Vendsyssel.
Stedfortræder til bestyrelsen for AVV I/S .

Stedfortræder som delegeret til KL´s topmøde.

Tillidshverv for Dansk Folkeparti

Bestyrelsesmedlem og kasserer for Dansk Folkeparti, Brønderslev.
Tidligere formand