Danny Rosenkilde

Politiske hverv

Medlem af Ungdomsskolebestyrelsen.
Medlem af Grundlisteudvalget (udvælgelse af domsmænd og nævninge).
Stedfortræder som Hegnssynsmand

Tillidshverv for Dansk Folkeparti

Formand for Dansk Folkeparti, Brønderslev.
Nordjyllands storkreds repræsentant i Dansk Folkepartis tillidsmandsforum.
Kandidat til KV21