Præsentation af bestyrelsesmedlemmer

Danny Rosenkilde

Politiske hverv Medlem af Ungdomsskolebestyrelsen. Medlem af Grundlisteudvalget (udvælgelse af domsmænd og nævninge). Stedfortræder som Hegnssynsmand Tillidshverv for Dansk Folkeparti Formand for Dansk Folkeparti, Brønderslev. Nordjyllands storkreds repræsentant i Dansk Folkepartis tillidsmandsforum. Kandidat til KV21

Læs mere

Carsten Ullmann Andersen

Politiske hverv Medlem af Byrådet i Brønderslev kommune. Medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Medlem af Social- og Sundhedsudvalget. Medlem af KL’s repræsentantskab (for Dansk Folkeparti). Medlem af repræsentantskabet for HMN Naturgas (fælleskommunalt selskab). Kommunens repræsentant i Hjemmeværnets distriktsudvalg Nordjylland Nord. Borgmesterens stedfortræder i KKR (Kommunernes kontaktråd). Stedfortræder i Skatteankenævn Nordjylland (for Byrådet). Stedfortræder i Limfjordsrådet (for…

Læs mere

Erik Sørensen

Politiske hverv Medlem af Byrådet i Brønderslev kommune. Næstformand i Ældreomsorgsudvalget. Bestyrelsesmedlem Brønderslev Forsyning A/S. Bestyrelsesmedlem Brønderslev Vand A/S. Bestyrelsesmedlem I/S Reno Nord. Bestyrelsesmedlem Modtagestation Vendsyssel. Stedfortræder til bestyrelsen for AVV I/S . Stedfortræder som delegeret til KL´s topmøde. Tillidshverv for Dansk Folkeparti Bestyrelsesmedlem og kasserer for Dansk Folkeparti, Brønderslev. Tidligere formand

Læs mere

Mike Michaelsen

Politiske hverv Medlem af menighedsrådet i Brønderslev. Tillidshverv for Dansk Folkeparti Bestyrelsesmedlem  for Dansk Folkeparti, Brønderslev.

Læs mere