Orientering fra Byrådsgruppen

Budget 2022

Så er årets budgetforhandlinger vel overstået og der er indgået forlig om kommunens budget 2022. Tak til alle for gode forhandlinger, hvor alle deltog engageret og sagligt. Det var gode drøftelser, hvor kommunens service blev hævet med mange millioner. Vi havde alle yderligere ønsker, men der var en god fælles forståelse for, at budgettet skulle…

Læs mere

Budget 2021

Et godt resultat med plads til forbedringer. Denne lidt selvmodsigende overskrift er udtryk for Dansk Folkepartis opfattelse af budgetforliget i Brønderslev kommune. Helt overordnet er Dansk Folkepartis byrådsgruppe godt tilfredse med resultatet af budgetforhandlingerne for 2021. Der er mange gode serviceforbedringer på vej til kommunens borgere i det kommende år. Hos Dansk Folkeparti havde vi…

Læs mere

Budget 2020

Budget 2020   Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Brønderslev er meget tilfredse med den budgetaftale, der i dag er underskrevet af et samlet byråd. Der er en rigtig god aftale, som Dansk Folkepartis gruppe har sat flere aftryk på. Her kan blandt andet nævnes, at der er afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til bekæmpelse…

Læs mere

Budget 2019

Så er budgettet for Brønderslev kommune på plads for 2019. Budgettet er vedtaget med opbakning fra alle 27 byrådsmedlemmer. Hos Dansk Folkeparti er vi meget tilfredse med resultatet. Hvis vi skal pege på nogle få punkter, så vil vi fremhæve følgende. Der er afsat 1 mio. til forbedring af faglokaler på kommunens skoler, ligesom der…

Læs mere