Folketingskandidat Carsten Ullmann Andersen Din nordjyske kandidat i Københavns storkreds

Valgmateriale mv.

Besøg min Facebook side her    

Læs mere

Politiske visioner

Jeg ønsker mig et Danmark, hvor vi tager os bedre af vores ældre og vores sundhedsvæsen. Der skal fortsat arbejdes for at styrke den økonomiske situation for vores pensionister. Der skal fortsat arbejdes for flere varme hænder i vores ældrepleje og vores sundhedsvæsen. Jeg ønsker mig et trygt Danmark, hvor retsfølelsen er intakt. Der skal…

Læs mere

Carsten Ullmann Andersen

Politiske hverv Medlem af Byrådet i Brønderslev kommune. Medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Medlem af Social- og Sundhedsudvalget. Medlem af KL’s repræsentantskab (for Dansk Folkeparti). Medlem af repræsentantskabet for HMN Naturgas (fælleskommunalt selskab). Kommunens repræsentant i Hjemmeværnets distriktsudvalg Nordjylland Nord. Borgmesterens stedfortræder i KKR (Kommunernes kontaktråd). Stedfortræder i Skatteankenævn Nordjylland (for Byrådet). Stedfortræder i Limfjordsrådet (for…

Læs mere