Budget 2021

Et godt resultat med plads til forbedringer.

Denne lidt selvmodsigende overskrift er udtryk for Dansk Folkepartis opfattelse af budgetforliget i Brønderslev kommune.

Helt overordnet er Dansk Folkepartis byrådsgruppe godt tilfredse med resultatet af budgetforhandlingerne for 2021. Der er mange gode serviceforbedringer på vej til kommunens borgere i det kommende år.

Hos Dansk Folkeparti havde vi dog gerne set midlerne fordelt lidt anderledes. Det var ikke muligt at finde et flertal for at øge frekvensen for rengøring hos de ældre borgere, der i dag får gjort rent hver tredje uge. Dansk Folkepartis argumenterer for at finde et flertal for at nedsætte frekvensen til hver anden uge prallede af på de fleste. Dette vil vi naturligvis arbejde videre med ved næste års budgetforhandlinger. Indtil da vil vi opfordre vores byrådskollegaer til at nedsætte rengøringsfrekvensen i privaten til hver tredje uge.

I mellemtiden glædes vi over de løft på budgettet, som der kunne findes enighed om.

Herunder er vi særdeles tilfredse med 3 mio. til bedre normeringer på plejecentrene, 1,5 mio. til at understøtte serviceforbedringer på ældreområdet samt en fuld implementering af puljen til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. En pulje som Dansk Folkepartis folketingsgruppe har fået indført.

Vi er også glade for, at der kunne findes enighed om, at den foreslåede besparelse på ungecenterets misbrugsområde ikke blev til noget. Det er vigtigt, at der er hurtig og tidlig hjælp til de, som er på vej ud i misbrug.

På børneområder er der afsat 1,7 mio. til at nedsætte brugerbetalingen til SFO, hvilket er en god udvikling mod landsgennemsnittet. Der er endvidere afsat 5 mio. til at forbedre normeringen i kommunens daginstitutioner. Fra 2022 og to år frem er der afsat samlet 11 mio. til udvidelse af kapaciteten på daginstitutionsområdet. Det er meget positivt, at der i fremtiden er brug for pasning af flere børn. Det er et resultat at øget bosætning i kommunen.

Kommunen er generelt i en positiv udvikling, hvilket gør, at der er travlhed i teknisk forvaltning. Derfor er der afsat 1 mio. til at ansætte yderligere medarbejdere, så eksempelvis byggeansøgninger kan behandles hurtigere.

På fritid- og kulturområdet er det meget positivt, at der er fundet penge til at ligestille SparV hallen i Jerslev med kommunens øvrige haller. SparV hallen modtager fremover 157.000 i grundtilskud. Derudover er der afsat en ”Corona” pulje til at understøtte kommunens foreninger, der er hårdt ramt af de begrænsninger Corona har medført. På anlægssiden er der afsat samlet til 24 mio. til etablering af nye haller over de næste to år. Der er behov for at udvide halkapaciteten i både Hjallerup og Brønderslev. Der er også afsat 750.000 til det videre arbejde med kulturprojektet ”Fabrikken” i Brønderslev. Et rigtigt spændende projekt, som planlægges at rumme både biograf, teater, foreninger og meget mere.

Endelig var der enighed om at afsætte 5 mio. til asfalt samt fremrykke yderligere 3 mio. til 2020, således der samlet bliver brugt 13 mio. ekstra i 2020.

Altså generelt et meget positivt resultat med rigtig mange gode forbedringer for kommunens borgere. Vi ser allerede frem til næste års forhandlinger, hvor Dansk Folkepartis byrådsgruppe igen vil arbejde for at skaffe mere og bedre velfærd til borgerne.