Budget 2020

Budget 2020

 

Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Brønderslev er meget tilfredse med den budgetaftale, der i dag er underskrevet af et samlet byråd.

Der er en rigtig god aftale, som Dansk Folkepartis gruppe har sat flere aftryk på. Her kan blandt andet nævnes, at der er afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre.

På driftsbudgettet,er der i forhold til 2019, blandt andet tilført knap 8 mio. kr. til ældreområdet og knap 16 mio. kr. til Social og Sundhedsområdet. Samtidig er Budget 2020 nedjusteret med næsten 8 mio. kr. på udlændingeområdet.

Vi ser også med tilfredshed på, at driften af Aså havn er sikret ved en forhøjelse af driftstilskuddet, ligesom projektet ”Bevæg dig for livet” er sikret – også i de kommende år. Der er også blevet fundet penge til at nedsætte forældrebetalingen for SFO plads med 100 kr. pr. måned.

Særligt på anlægssiden er der tale om et historisk budget for Brønderslev. Der er afsat mere end 61 mio. kr. på anlægssiden.

Der skal bygges ny børnehave i Hjallerup og der er afsat penge til sammenbygning af børnehaverne i Jerslev, samt til løsning af udfordringer i børnehaven i Øster Brønderslev.

Der er iværksat en flerårige investeringsplan på skoleområdet, for at få vores skoler gjort tidssvarende med faglokaler med mere. Der er i budget 2020 afsat 14 mio. kr. og i de følgende tre år er der årligt budgetteret med 10 mio. kr.

På ældreområdet er der afsat 3 mio. kr. blandt andet til det videre arbejde mod en renovering af Margrethelund plejehjem og til indretning af rehabilitering på Hellevadlund.

Der er afsat penge de næste to år til nedrivning af faldefærdige bygninger, som skæmmer vores byer og endelig er der afsat i alt næsten 17 mio. kr. til anlægskontoen ved Teknik og Miljø. Disse midler skal primært anvendes til at lægge nyt asfalt på vores veje.

Dette er blot nogle af de mange gode tiltag, som er på vej i Brønderslev kommune.

Vi takker forhandlingsgruppen og det øvrige byråd for gode og konstruktive drøftelser samt viljen til at indgå budgetforlig.